Sedm hor společnosti

V roce 1975 vytvořil Bill Bright, zakladatel Campus Crusade a Loren Cunningham,
zakladatel Mládeže s posláním (YWAM), strategii, která může přinést proměnu naší
sekulární společnosti. Strategie spočívá v tom, že zasáhne sedm sfér, neboli hor, společenského vlivu.
Došli k závěru, že k tomu, aby se skutečně transformoval jakýkoli národ do evangelia
Ježíše Krista, musí přijít Boží království do těchto sedmi aspektů společnosti:
náboženství, rodina, vzdělání, vláda, média, umění, zábava a podnikání.

Tématem konference Proměny 2019 bude Sedm hor společnosti.
Jednoduše řečeno chceme podporovat křesťany v kultuře, politice, podnikání, umění a na dalších podobných místech vlivu.

Věříme, že Boží království je mnohem větší než místní církev.

Chceme, aby profesionálové přinášeli vliv do církve a aby se církev naučila podporovat své profesionály v umění, politice, módě, podnikání atd.

Hlavním řečníkem bude Dr. Mark Beliles, z organizace  Global Transformation Network , která se již mnoho let věnuje přinášení Božího království do sekulární společnosti. Na YouTube je možno shlédnout několik seminářů Dr. Marka Belilese stejně jako video, které organizaci GTN představuje.

Kromě Dr. Marka připravujeme několik dalších seminářů z oblasti podnikání, politiky, umění a kultury.

Program Proměny 2019

Pátek 8.2.

10:00 – 12:00 Seminář pro vedoucí / Mark Beliles / Boží království ve veřejném prostoru
(Proč by církev měla podporovat profesionály a jak profesionálové mohou pomoci církvi)
12:00 společný raut
19:00 otevření konference Mark Beliles / 7 hor společnosti

Sobota 9.2.

09:30 – 11:00 Mark Beliles / Boží království a Jeho vliv na společnost
11:30 – 12:30 Křesťanství na vrcholcích /diskuse s hosty z jednotlivých oblastí společnosti / Libor Michálek, Edita Dlouhá, Ellen Makumbirofa
15:00 – 17:00 rozdělené semináře

– Adéla Strojková – Světlo ve školách / příběh etických dílen/
– Dobroslav Makovička & Tomáš Süss – Světlo do rodin /příběh Edenu a oddávaní/
– Saša Nikolinović – Světlo obrazem
– Karel Sedláček – Křesťané v Parlamentu České republiky?
– Elen Makumbirofa – Světlo na prknech
– Stanislav Bubik – A to světlo svití dál…

19:00-21:00 Mihal Kreko / Město tvůj prostor /

Neděle 10.2.

10:00 Bohoslužba Pankrác – Mihal Kreko

16:00 Bohoslužba Chodov – Saša Nikolinović

Profily řečníků

Mark Beliles

Hlavní řečník konference

Dr. Mark A. Beliles je prezidentem Globální sítě transformace (www.NationalTransformation.com). Identifikuje, koučuje a spojuje vůdce v klíčových sférách společnosti, jako je například akademická půda, podnikání, církev, vláda a média. Beliles je populární mluvčí a kouč vedení kultur, který cestoval do více než šedesáti zemí a oslovil parlamenty a vysoko postavené úředníky národů na téma víry a svobody. Beliles je také ve vedení týmů Transform World, Statemen Project, Disciple Nations Alliance a Mezinárodní koalice apoštolských vůdců (International Coaliton of Apostolic Leadres). Parlamenty jako například v Chile, uznaly práci Belilese a vedoucí představitelé Jihoafrické republiky uznali jeho přínos k úspěšnému přechodu od apartheidu. Právě jemu je připočítána pomoc křesťanům vést národní vládu Lotyšska. Je uznáván za významný vliv v USA, Jižní Koreji, Kolumbii a Brazílii. Beliles získal titul Ph.D. na Whitefield Theological Seminary. V roce 1983 založil vzdělávací službu nazvanou  rovidence Foundation a jeho Univerzitu biblického pohledu na svět. Byl spoluautorem několika knih o náboženství a historii. Jeho knihy Kristova strategie pro učení národů (Christ’s Strategy to Disciple Nations) a Národní transformace (National Transformation) jsou určeny pro mezinárodní publikum. Beliles je také známý pro akademické práce na America’s founding fathers jako například Doubting Thomas (Nevěřící Tomáš)- náboženský život a odkaz Thomase Jeffersona. Beliles sloužil jako pastor několika nedenominačních církví po dobu třiceti pěti let a byl zakladatelem církve Grace Covenant v Charlottesville ve Virginii. Poskytoval apoštolský dohled mnoha církvím v USA a v zahraničí. Dnes působí na Apoštolské radě Mezinárodního společenství evangelických církví. Spolu s manželkou Nancy vychoval své tři děti v domácí škole. Nyní se těší z osmi vnoučat, kterým je Bůh obdařil.

Ellen Makumbirofa

Seminář: Světlo na prknech
Panelová diskuse: Křesťan ve veřejném prostoru

Zde leží Ellen: maličká. Umělec duší i tělem.Vyrobena v Nebi & vyrobena Bohem, nejvyšším umělcem, dobyvatelem jejího srdce.

Narodila jsem se v Liberci, domov mám ve Velém Beranově, ale momentálně žiju v Olomouci, kde studuju psychologii. Pracuji jako teaching artist na základce, kde s děckama tvoříme a bavíme se o životě. Je mi 22 let, ale vlastně neustále osciluju někde mezi mou mladší sestrou a mou starší babičkou. Rodina je mé všechno, má skála, můj puding. Studuju neustále a zajímá mě všechno, ale ze všeho nejvíc lidi a vnitřní svět (jsem blázen do MBTI typologie a enneagramu). V roce 2016 jsem začala dělat Slam Poetry a dostala se na vrchnol, po kterém následoval volný pád do mého pokoje. V současnosti se jí věnuji spíš okrajově, zato díky ní jezdím na různé konference, spolupracuji s organizacemi, moderuji talkshow a vystupuji se svou tvorbou na nejrůznějších místech. V žilách mi však proudí hudba, rytmus a tanec, kterým se – doufám – budu ještě víc věnovat v budoucnosti. Miluju filmy, na které se nedívám, knihy, které nečtu a sport, kterému se nevěnuji. Mí BFF jsou divokost, bizár, sarkasmus a hloubka. Můj kamarád mi říkal, že by se mnou nemohl chodit, protože jsem balík nejistoty. Whatever. Fontánou, co emoce tryská, kapka v proudu, ale stále čistá. Svá. Nesvá. Zaná žena. Hřmící oceán, tichá pěna. Poupě, co rozkvetlo v růži. Bitevní loď do kamenných srdcí vráží. Střela v ráži. Dívka zlomů, co touží vrátit se Domů.

Karel Sedláček

Seminář: Křesťané v parlamentu České republiky?

Ing. Karel Sedláček po celý profesní život pracoval v Československých a Českých aeroliniích. Od mládí létá jako sportovní pilot. Přednáší řadu let o Izraeli a v současné době se intenzivně věnuje podpoře našich vztahů s touto zemí a lidem na půdě Parlamentu ČR. Dvanáct let byl místopředsedou české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, nyní je ve stejné funkci v České společnosti přátel Izraele (ČSPI).Vydává
Československý informační servis ČSPI pro členy Poslanecké sněmovny, kteří o mezinárodní dění ve vztahu k Izraeli mají zájem. S manželkou Darinou mají dva dospělé syny Tomáše a Lukáše.

Adéla Strojková

Seminář: Světlo ve školách

Jako pedagog volného času učí přes 15 let hudební výchovu děti od batolat až po teenagery, dlouhá léta pracovala na dětských táborech, dětských besídkách. V posledních letech se zaměřila na spolupráci se základními školami. V organizaci Hope4kids působí jako lektorka preventivních programů Etické dílny v Jižních Čechách. Tyto progamy jsou postaveny na biblických hodnotách a děti v nich získávají a upevňují vztahové dovednosti, posilují a rozvíjí osobnost a dozvídají se, jak odolávat rizikovému chování. V roce 2018 také realizovala na školách programy ze série duchovního dědictví – oblíbené Staleté kořeny, nyní se moc těší na projekt Komenský 2020. Narodila se v Nymburce, nyní žije s rodinou poblíž Jindřichova Hradce. Kromě pedagogiky vystudovala marketing a management na VŠE Praha. S manželem Radimem má dva dospělé syny, starají se také o dceru s Downovým syndromem.
Má ráda čaje, přírodu, knihy, ticho, smích, svíčky, spánek, historii, společné tvoření, vtipné řečníky, smetanové omáčky, jablka, procházky, tvarohové dezerty, seriály Red Dwarf a IT Crowd.

Stanislav Bubik

Seminář: A to světlo svítí dál

Stanislav Bubik je vedoucím pastorem Církve bez hranic v Praze. Od roku 1996 je aktivně zapojen v zakládání nových církví v České republice. Hnutí církví bez hranic, které vzniklo spontánně v roce 1999 pod Stanislavovým vedením, se rozšířilo do 30 lokalit, ve kterých se každou neděli shromažďuje více než 1000 lidí. Stanislav vyrostl v rodině letničního pastora v malé vesnici na Slezsku. Ve věku 23 let se oženil a spolu se svou ženou Evou vychovali tři, dnes již dospělé děti.

Jeho touhou je vidět proměněné lidi, kteří mění města a národy. Věří v Boží království, které přichází na zem. Stanislav má rád dobré jídlo a pití, turistiku, rád lyžuje a hraje golf. Miluje knihy a své přátele.

Mihal Kreko

Seminář: Město tvůj prostor

Pastor Mihal Kreko je zakladatel sborů v urbáním prostředí a podnikatel v sociální sféře. Studoval teologii na Protestanské teologické fakultě Univerzity v Záhřebu, kde v současnosti vede kurz pastorské praxe. Pod Johnem Stottem studoval na London Institute for the Contemporary Christianity a magisterské studium dokončil na Bethel Baptist University v Minnesotě v USA. V současnosti je pastorem Baptistické církve Záhřeb – západ, pracuje na “Domu naděje” – programu milosrdenství, spravedlnosti a naděje pro marginalizované a zranitelné skupiny lidí v západním Záhřebu a specializuje se na aplikovanou logoterapii pro pastorální péči na Institutu psychologie Viktora Frankla ve Vídni. Jeho zvláštní zájmy jsou evangelium a jeho důsledky pro urbánní církve a kulturu. Bude se s námi sdílet z 1. Petrovy a z chorvatského kulturního prostředí o tom, co to znamená být církev v dnešním světě.
Mihal je oženěn s Lidií, mají pět dětí a tři vnoučata.

Dobroslav Makovička

Seminář: Světlo do rodin

Narodil se jako prostřední z šesti dětí a vyrostl ve Slavonicích u rakouských hranic, tehdy ještě obehnaných ostnatými dráty. Do Prahy se v roce 2004 přestěhoval z Jihlavy, kde pracoval jako pastor a ředitel Projektu zakládání sborů. Od té doby je jedním z pastorů v CBH Praha. Jeho vášní jsou svatby, předmanželské a manželské poradenství. Stal se vyhledávaným a doporučovaným oddávajícím napříč naší republikou. Díky tomu tráví čas s osobnostmi z oblasti kultury, umění, vrcholového sportu, politiky a byznysu, které chtějí slyšet víc i o životě s Bohem. Rád by viděl, aby manželství a rodina měly zase ve společnosti místo, které jim náleží. S manželkou Alicí je ženatý čtyřicet let. Mají spolu již vdané dcery Miriam, Alici a Veroniku a v současnosti si užívají hned devíti vnoučat. Miluje sporty všeho druhu, hodně legrace a čas strávený se svou rodinou.

Saša Nikolinović

Seminář: Světlo obrazem

Saša Nikolinović se narodil v Sarajevu v Bosně a Hercegovině. Stal se křesťanem když mu bylo dvacet jedna let. Během války v Bosně mezi lety 1992 a 1995 zakusil obležení Sarajeva a bojoval v bosenské armádě. Ke konci války cítil Boží povolání do služby a začal pracovat v místním sboru, kam chodil. Poté, co sloužil jako starší, se stal pastorem Evanđeoska crkva Dolac Malta v Sarajevu, kde působí doposud. Saša studoval na biblické škole v Mostaru a dále studuje na Evangelikálním Teologickém Semináři v Osijeku. Se svou ženou Drinou má dva dospívající syny, Feđu a Vanju. Láska k vizuálnímu umění byla vždy součástí Sašova života. Více času pro zdokonalování se v malování a v uměleckém tisku začal oddělovat před osmi lety. Dále zkoumá možnosti zapojování umění do křesťanské služby. Vystavoval svá díla při různých příležitostech a na místech, jako jsou skupinové výstavy, galerie a lokální církve. Na konci r. 2018 dostal třetí cenu na 4. Mezinárodním bienále koláži v Novém Sadu v Srbsku.

Pokud se přihlásíte a uhradíte poplatek do konce roku 2018, zaplatíte za celou konferenci pouze 200,- Kč.
Cena do konce ledna bude 300,-
 Kč.
Registrace bude ukončena 1. 2. a následně bude oznámen počet volných míst, který bude v prodeji přímo na místě za cenu 400,- Kč.
Partneři CBH Praha, kteří se zaregistrují do konce roku 2018, mají vstup zdarma.