Vzdělávání v rámci Expanze království v roce 2020 neprobíhalo z důvodů pandemie Covid. Věřím, že pro mnohé z nás to byl čas zastavení a hledání Božího království. Doufáme, že rok 2021 bude v tomto ohledu lepší a přinese nám více příležitostí setkávat se osobně. Každopádně nechceme čekat, jak se situace vyvine, ale rádi bychom vše posunuli dále. 

Církev (biblická eclesia) není kázaní ani zpívání písniček, církev je především shromáždění věřících k ustanovovaní Božího království na danem místě, městě či národě. Proto chceme shromáždit ty, kteří vnímají, že jejich povolání je zakládání církví neboli ustanovování  Božího království. Chceme shromáždit ty, kteří v této službě již stojí a chceme povolat, vyzbrojit a najít další lidi které Bůh k tomuto volá. Věřím, že církev Ježíše Krista má být v dosahu každého člověka na této planetě a věřím, že před tím, než se Ježíš Kristus vrátí na tuto planetu, tomu tak bude.

Pokud vnímáte, že vás Bůh volá k podílení se na zakládání nových místních církví, nebo již v této službě stojíte a nejste součástí žádné apoštolské skupiny, pak vás zveme k společné cestě Budování království.  

Co je Expanze království a jak bude vypadat?

Expanze je nedenominační platforma pro budování místních církví. Chceme být apoštolsko- prorockou skupinou, který pomáhá jednotlivcům i celým týmům založit místní církev která zakládá další místní církve. Vycházíme z více než 20ti letých zkušeností Církve bez hranic, která během své existence napomohla vzniku takřka třiceti místních církví. Nabízíme v první řadě komunitu lidí, kteří se učí ze svých zkušeností jeden od druhého. Dále nabízíme  koučink  zkušených zakladatelů a v poslední řadě vyučování, modlitby a prorockou službu.  

Pro rok 2021 připravujeme dvě konference a tři online setkání na zoomu. Podle toho, jak bude vypadat situace s Covidem se mohou následující konference měnit na online setkání nebo naopak. Konkrétní termíny a program setkání bude zveřejněn později. Naším cílem je, aby během příštích 10 let mohlo vzniknout 100 nových místních církví, které budou zakládat další církve. 

Pokud mate jakékoli otázky nebo byste se rádi k nám připojili, neváhejte a ozvěte se. 

Bubik Stanislav

bubikstanislav@gmail.com

www.cirkevbezhranic.com

739524714 

Doporučujeme

Nadace Bilá místa

Požádejte o podporu při zakládání nové mistní církve.
www.nadacebilamista.cz

webový portál

HLEDAMBOHA.CZ

Zažádejte si zdarma o Nové zákony (na rozdávání pro evangelizační účely)
a další propagační materiály. www.hledamboha.cz