Expanze království

Je to téměř rok, kdy jsme v německém Herrnhutu v září 2017 ukončili úspěšně třetí ročník
biblické školy Expanze království. Tato škola je určena pro každého věřícího, který chce
prohloubit svůj vztah s Bohem a chce vstoupit do učednického vztahu s Ježíšem. Hlavní cíl je
připravit věřící k dílu služby, tak jak je to zapsáno v epištole Efezským 4:12.

Cíl a poslání školy?

Školu pořádá Církev bez hranic Praha (www.jinacirkev.cz) ve spolupráci s americkou
organizací Prepare International (www.prepareinternational.org). Vize CBH Praha je získat,
trénovat a uvolnit následovníky Ježíše Krista. Prostřednictvím Expanze chceme naplňovat
trénink a přípravu k vyslání. Věříme, že každý následovník Ježíše Krista má své povolání
v Božím království. Naším cílem je vytrénovat věřící v jejich obdarování a uvolnit je pro
danou službu Božího království.

Kdo a co je na škole vyučováno?

Na škole vyučují zkušení lektoři a pastoři z mnoha zemí světa stejně jako pastoři a vedoucí
CBH. Každý víkend je zaměřený na určité téma. Škola pokrývá základy teologie, principy
výkladů Bible, ale její hlavní zaměření je na službu. Budeme hovořit na téma víra, Boží
království, uzdravování, svoboda v Kristu, slyšení Božího hlasu, místní církev atd. Součástí
každého víkendu jsou modlitby, chvály a prorocká služba jednotlivcům.

Kde škola probíhá?

Škola probíhá pokaždé v jiném městě, všude tam, kde v posledních letech vznikly nové CBH
církve. Kromě vyučování budete mít možnost poznat mnohé nové církve a seznámit se
s věřícími lidmi z mnoha koutů České republiky. Snažíme se, aby vyučování probíhalo v okolí
do 100km od Prahy.

Jak často a v jakém čase probíhá vyučování?

Škola má celkem 15 víkendů v průběhu tří let. Vyučování začíná vždy v pátek od 18 hodin a
následně celou sobotu. Končíme v sobotu v 20:00 hod., ale doporučujeme studentům, aby
zůstali v místní církvi i v neděli a měli možnost poznat místní církev a bohoslužbu. Nejbližší
terminy jsou: 21. – 22. 9. 2018 a 23. – 24. 11. 2018.

Kolik to stojí?

Školné na jeden víkend je 200 Kč. Můžete také zaplatit celé tři roky najednou 2500 Kč anebo
roční předplatné za 900 Kč. Studenti, kteří se zúčastní minimálně 13 víkendů z 15 obdrží
certifikát od Prepare International o úspěšném absolvovaní školy služby PI.

Jak se mohu přihlásit?

Hlásit se můžete prostřednictvím této on-line přihlášky.

Program 2018

Září 21.-22. Tommy Hood (USA) téma: Život víry
Listopad 23.-24. Norman Barnes (UK) téma: Boží království

Hlavním řečníkem bude emeritní pastor a prorok Norman Barnes z Velké Británie. Církev v Británii, kterou manželé Barnsovi celý život vedli a budovali má obrovský vliv na místní komunitu celého kraje. Tato církev je rovněž známá tím, že dala vznik a růst světoznámé křesťanské kapele Delirious?, která přinesla nový rozměr a pohled na křesťanskou hudbu po celém světě. Norman bude vyučovat na téma Boží království. Pokud chceme porozumět evangeliu, musíme rozumět království, protože evangelium je Dobrá zprava o Božím království. Věřím, že nás tento víkend společně posune v prorockém pohledu na království a to jak z pohledu toho, co již máme a v čem žijeme tak z pohledu toho, co čekáme a co je před námi.

Doporučujeme

Nadace Bilá místa

Požádejte o podporu při zakládání nové mistní církve.
www.nadacebilamista.cz

webový portál

HLEDAMBOHA.CZ

Zažádejte si zdarma o Nové zákony (na rozdávání pro evangelizační účely)
a další propagační materiály. www.hledamboha.cz