Tato škola je určena pro každého věřícího, který chce prohloubit svůj vztah s Bohem a chce vstoupit do učednického vztahu s Ježíšem. Hlavní cíl je připravit věřící k dílu služby, tak jak je to zapsáno v epištole Efezským 4:12.

Cíl a poslání školy?

Školu pořádá Církev bez hranic Praha (www.jinacirkev.cz) ve spolupráci s americkou organizací Prepare International (www.prepareinternational.org). Vize CBH Praha je získat, trénovat a uvolnit následovníky Ježíše Krista. Prostřednictvím Expanze chceme naplňovat trénink a přípravu k vyslání. Věříme, že každý následovník Ježíše Krista má své povolání v Božím království. Naším cílem je vytrénovat věřící v jejich obdarování a uvolnit je pro danou službu Božího království.

Kdo a co je na škole vyučováno?

Na škole vyučují zkušení lektoři a pastoři z mnoha zemí světa stejně jako pastoři a vedoucí CBH. Každý víkend je zaměřený na určité téma. Škola pokrývá základy teologie, principy výkladů Bible, ale její hlavní zaměření je na službu. Budeme hovořit na téma víra, Boží království, uzdravování, svoboda v Kristu, slyšení Božího hlasu, místní církev atd. Součástí každého víkendu jsou modlitby, chvály a prorocká služba jednotlivcům.

Kolik to stojí?

Školné na jeden víkend je 200 Kč. Můžete také zaplatit celé tři roky najednou 2500 Kč anebo roční předplatné za 900 Kč. Studenti, kteří se zúčastní minimálně 13 víkendů z 15 obdrží certifikát od Prepare International o úspěšném absolvovaní školy služby PI.

Jak se mohu přihlásit?

Hlásit se můžete prostřednictvím této on-line přihlášky.

Kde škola probíhá?

Škola probíhá pokaždé v jiném městě, všude tam, kde v posledních letech vznikly nové CBH církve. Kromě vyučování budete mít možnost poznat mnohé nové církve a seznámit se s věřícími lidmi z mnoha koutů České republiky. Snažíme se, aby vyučování probíhalo v okolí do 100km od Prahy.

Jak často a v jakém čase probíhá vyučování?

Škola má celkem 15 víkendů v průběhu tří let. Vyučování začíná vždy v pátek od 18 hodin a následně celou sobotu. Končíme v sobotu v 20:00 hod., ale doporučujeme studentům, aby zůstali v místní církvi i v neděli a měli možnost poznat místní církev a bohoslužbu.

Program 2020

Leden 25. | Kladno | Derek Osburne (USA)
Březen 27. – 28. | 
Josiah Boyd
Květen 15. – 16.
 | Jackie White

Doporučujeme

Nadace Bilá místa

Požádejte o podporu při zakládání nové mistní církve.
www.nadacebilamista.cz

webový portál

HLEDAMBOHA.CZ

Zažádejte si zdarma o Nové zákony (na rozdávání pro evangelizační účely)
a další propagační materiály. www.hledamboha.cz